Acest site este utilizat de catre societatea Power Two Impex S.R.L, cu sediul în localitatea Ciucea,
nr.181/A, jud. Cluj, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J12/533/1998, cu codul de
identificare fiscală RO10429230, precum si de catre Intreprinderea Familiala Milas Ioan Teodor, cu
sediul in loc. Ciucea nr. 181/A, F12/1160/2004 , avand Codul de identificare fiscala RO16286643,
ambele prelucrand date cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale privind protecția
datelor cu caracter personal.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților societatii Power
Two Impex SRL si Intreprinderii Familiale Milas Ioan Teodor, și ale celorlalți utilizatori ai acestei
pagini de internet.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către
responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul societatii Power Two Impex S.R.L, având
următoarele date de contact: protectiadatelorpowertwo@gmail.com.

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă (“persoana vizată”) colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

1. Colectarea și procesarea datelor
Atunci cănd vizitați website-ul nostru, serverul nostru va stoca temporar fiecare acces, într-un fișier
jurnal. Urmatoarele date sunt colectate și stocate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în
care sunt prelucrate, dupa care opereaza ștergerea automată: adresa IP a computerului solicitant;
datele de detectare ale browserului și sistemul de operare utilizat; website-ul de pe care a fost inițiat
accesul. Scopul procesării acestor date este acela de a permite utilizarea website-ului nostru.
Colectam prin formularul de contact disponibil pe site-ul nostru, numele tau, numarul de telefon si
adresa ta de e-mail, atunci când soliciti informatii sau faci o rezervare prin intermediul site-ul nostru.
Vom utiliza datele adresei tale specificate, exclusiv pentru transmiterea informatiilor sau procesarea
comenzii tale.

2. Utilizarea datelor tale cu caracter personal
Vom utiliza datele tale cu carcater personal pentru procesarea solicitarilor pe care le-ai efectuat.
Transferurile de date cu caracter personal către autorități publice, organisme publice ale statului vor fi
efectuate în limitele impuse de legislația națională obligatorie .
Un transfer de date cu caracter personal în alte scopuri nu va avea loc, decat in cazul in care ne-ai
transmis anterior consimtamantul tau expres privind utilizarea acestora.

3. Scopurile prelucrării
Prelucrăm datele personale pentru ați furniza produsele și serviciile noastre sau pentru a te identifica
prin intermediul mijloacelor de comunicare; în scop de marketing direct și publicitate pentru
produsele noastre; pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim; în
înteres legitim pentru a ne promova produsele; în scopul evaluării gradului tău de satisfacție cu
privire la produsele/serviciile noastre.

4. Temeiul juridic al prelucrărilor
Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna pe solicitarea ta prin intermediul comenzii pe
care o faci, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim ori un interes public
major sau, dupa caz, pe consimțămantul tău dacă ți-ai manifestat aceasta opțiune.
În măsura în care ti-ai exprimat consimțământul cu privire la o anumită prelucrare, ai dreptul
de a-ți retrage consimțământul în orice moment.

5. Durata prelucrării
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii
scopurilor de prelucrare menționate mai sus și în conformitate cu cerințele legale.

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Power Two Impex S.R.L si Intreprinderea Familiala
Milas Ioan Teodor pot dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către persoane
împuternicite care prelucrează datele tale cu caracter personal pe seama noastra, ori către autoritățile
publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:
 pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet;
pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către noi cum ar fi servicii de relaționare cu clienții,
de imprimare şi trimitere facturi etc.;
 în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte
facilități, obținute ca urmare a participării tale la diverse concursuri cu caracter promoțional,
sau alte campanii promoționale organizate de către noi;
 în cazul unor campanii promoționale organizate de către noi împreună cu diverși parteneri
contractuali;
 pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele
prevăzute de lege;
 atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

7. Transferul datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să
transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, consultanți externi sau
împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din
România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă
intotdeauna ca instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze
contractuale standard, existența unor reguli obligatorii etc).

8. Măsuri de securitate a datelor
Power Two Impex SRL si Intreprinderea Familiala Milas Ioan Teodor vor aplica în utilizarea datelor
tale cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității
acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului
neautorizat.

9. Cookie-urile
Acest website utilizează cookie-uri.
Cookie-urile sunt fișiere mici de text stocate pe computer și de browser. Prin setarea cookie-urilor,
serverul nostru web poate recunoaste browserul tău, setarile tale individuale pe paginile noastre web
și, dacă este necesar, părți ale datelor de înregistrare în forma criptată, facilitând astfel utilizarea
paginilor noastre și activând conectarea automata.
Orice utilizator isi poate configura browserul să respingă fișierele cookie.
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni sau pagini impracticabile sau
dificil de vizitat și folosit.
Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau
www.youronlinechoices.com/ro.

10. Drepturile tale
Dreptul la informare, poți solicita informații privind activitătile de prelucrare a datelor tale personale;
Dreptul la rectificare, poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), poți obține ștergerea datelor, în cazul în care
prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării, poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești
exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție, poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul
nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor, poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai
furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise
altui operator;
Dreptul de a depune plângere, poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor
personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe
consimțământul tău, ți-l poti retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru
viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate, poți cere și obține intervenția umană cu privire la
respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta
decizia.

11. Detalii de contact:
Îți poți exercita drepturile, individual sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din
localitatea Ciucea, nr.181/A,judetul Cluj, sau prin e-mail, la: protectiadatelorpowertwo@gmail.com
De asemenea, ne poți suna oricând și cere mai multe detalii la numerele de telefon: +04264259051,
+04741182058;